Logotyp för Sköna konster förlag - bildning och skapande

Förlag & bokmakeri

Sköna konster är ett litet förlag och bokmakeri som ger ut och formger böcker om kulturhistoria, språk och poesi. De flesta böcker går att köpa via vanliga internetboklådor. Tryck på bokens bild nedan för mer information.

Jag som formger böcker och driver förlaget heter Johanna Broman Åkesson. Jag håller också kulturhistoriska MUSIKFÖREDRAG.

Illustration av en skrivmaskin av Johanna Broman Åkesson
Illustration ur Om natten i ett vaket nunnekloster - ABC för vuxna barn av Johanna Broman Åkesson

Nyutkommet:

det förflutnas magi

AV GUNNAR artéus

Sköna konster förlag, 2019

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Det förflutnas magi

EN HISTORIKERS BERÄTTELSER

av Gunnar Artéus

Med perspektiv på över 500 år gör Gunnar Artéus ett antal personligt valda nedslag i historien där han på ett lättillgängligt och koncentrerat sätt belyser avgörande och dramatiska händelser som Konstantinopels fall, rättegången mot Oscar Wilde, Bollhuseden, teserna i Wittenberg, Vita Rosens kamp mot nazismen, jordbävningen i Lissa­bon 1755, Rosa Parks och medborgarrättsrörelsen, slaget vid Svensk­sund, general Bonapartes statskupp och andra historiska skeenden som enligt Artéus ”framkallar den känsla som en gång gjorde mig till historiker, känslan av det jag vill kalla för ’det förflutnas magi’.”


Gunnar Artéus är professor emeritus i historia samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskaps­akademien. Han är även poet, essäist och översättare av utländsk litteratur.

Dikter till Orest

AV GUNNAR Eriksson

Sköna konster förlag, 2019

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Dikter till orest

av Gunnar Eriksson

"Skådande i gruset hittar jag en penna

nertryckt i ett bilspår.”


Blicken för det lilla går igen i hela Gunnar Erikssons diktning. Ofta är det det till synes oväsentliga och vardagliga som han dröjer vid, det som andra tar för givet eller inte ser – skalbaggar, kråkor, lavar, fågelskrämmor, regnet, skidspåret, fetknoppen, färgen grått. Genom Erikssons förundrade blick får det triviala ett sällsamt skimmer och klang av de stora frågorna. Naturen i all dess sinnliga mångfald och mångtydighet är ett genomgående tema. Häri finns också blicken för tidens gång, de undflyende ögonblicken, livets rytm. Men Eriksson är sällan tillbakablickande, de förbiilande minnesfragmenten och rösterna ur historien reflekterar nuet eller fångar det tidlösa – blicken är sökarens: ”Välkommen främling, viskar stigen.”


Erikssons nyfikna, ofta varmt humoristiska, blick skvallrar om en stor humanist – den som omhuldar det spröda anar också kraften i det lilla, i fröet, pärlan och pennan i gruset.


Gunnar Eriksson är professor emeritus i idé- och lärdoms­historia. Dikter till Orest är hans tredje diktsamling.

Sven A Nilsson Forskaren och människan av Gunnar Artéus

SVen A Nilsson; forskaren och människan

av Gunnar ARtéus

Sköna konster förlag, 2018

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

DEN TVÅPARTISKA TOLKEN:

LÄROBOK I TOLKNING

av Hanne Skaaden

Översättning:

Ingrid Almqvist

Sköna konster förlag, 2017

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

GLIMTAR AV MÄNNISKOLIV: ESSÄER

av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2017

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Den sista akten - kriget på västfronten 1918 av Gunnar Artéus

Den sista akten: Kriget på västfronten 1918

av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2017

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Soldater och poeter: Essäer

av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2016

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Om natten i ett vaket nunnekloster - ABC för vuxna barn

av Johanna Broman Åkesson

Sköna konster förlag, 2015

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Det vackraste seklet: En kärleksförklaring till Europas 1700-tal

av Gunnar Artéus

Humana Scribo, 2015

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

När poeter blir gamla. Essäer

av Gunnar Artéus.

Humana Scribo, 2014.

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Sonetterna till Orfeus av Rainer Maria Rilke.

I tolkning av Gunnar Artéus.

Humana Scribo, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Med Gårdagens dörr på glänt - Povel Ramel och melodins epok av Johanna Broman Åkesson.

Sköna konster förlag, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Romanser : lyrik i urval av Gunnar Artéus

Medströms bokförlag, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

WB Yeats valda dikter.

I översättning av Gunnar Artéus.

Humana Scribo, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Intressanta "mindre" poeter. Essäer

av Gunnar Artéus.

Humana Scribo, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Kontakt


Illustration av en mygga av Johanna Broman Åkesson
Illustration från Om natten i ett vaket nunnekloster - ABC för vuxna barn av Johanna Broman Åkesson