Logotyp för Sköna konster förlag - bildning och skapande

Förlag & bokmakeri

Sköna konster är ett litet förlag och bokmakeri som ger ut och formger böcker om kulturhistoria, språk och poesi. De flesta böcker går att köpa via vanliga internetboklådor. Tryck på bokens bild nedan för mer information.

Jag som formger böcker och driver förlaget heter Johanna Broman Åkesson. Jag håller också kulturhistoriska MUSIKFÖREDRAG.

Här nedan presenteras alla böcker jag formgett, även hos andra förlag.

Illustration av en skrivmaskin av Johanna Broman Åkesson
Illustration ur Om natten i ett vaket nunnekloster - ABC för vuxna barn av Johanna Broman Åkesson

Senast utkommet

En kyrka i tiden - Hagalunds kyrka, dess tillkomst och utveckling AV Ann-Katrin Hatje

Solna församling, 2023

Formgivning: Johanna Broman Åkesson


Hagalunds kyrka är på många sätt unik. Det gäller dels kyrkans tillkomst (se del I), dels dess arkitektur och inredning (se del II).

I februari 1906 invigde ärkebiskopen Johan August Ekman Hagalunds kyrka. Bakom dess tillkomst låg en stark folkkyrklig rörelse, ”Sällskapet för främjande av kyrklig själavård i huvudstaden” och dess kretsar, varav en var Hagalundskretsen, bildad i november 1899. Den samlade både hög som låg i en gemensam strävan att bygga en egen kyrka för de boende i Hagalund. Detta var en stark manifestation av den då rådande folkkyrkotanken inom Svenska statskyrkan.

Vid två tillfällen har kyrkan genomgått större renoveringar. Efter dessa återinvigdes den, dels 1937, dels 1965.

Hagalunds kyrka är unik, arkitektoniskt sett. Den kombinerar gammal skotsk gotisk stil med jugend. Bäst bevarat är detta numera i kyrkans exteriör.


Säljs via Solna församling.

MELLAN RADERNA AV ANNA-GRETA NYSTIG SÄTTARE

Sköna konster förlag, 2023

Formgivning: Johanna Broman Åkesson


Anna-Greta Nystig Sättare (1922-2023) levde ett långt liv. Långa perioder i ensamhet. Men böckerna, skrivandet, orden och musiken var hennes vänner som hon umgicks med, skrattade, grät och grälade med. I ganska mogen ålder fick hon mod och styrka att börja ge ut sina dikter och göra sin röst hörd på ett sätt hon aldrig tidigare vågat.


Hennes dikter handlar på ett eller annat sätt nästan alltid om möten - det medmänskliga mötet, mötet mellan människa och natur, mötet med det förflutna, mötet med musiken, längtan efter möte ...


Mellan raderna är ett urval dikter och prosalyrik ur hennes diktsamlingar. Här finns också hennes textsättning till Sollerö Långdans som finns i flertalet inspelningar.

"Vi lever vårt liv mellan raderna –

melodin slingrar sej undan texten

och det är där

mellan raderna

vi allra helst vill bli lästa –

förstådda

för det som vi aldrig har sagt –

älskade

just för vår oåtkomlighet.


Vi är

varandras hemligheter

färdiga att upptäckas –

melodier

sjungna på gehör

fria från notsystem.

Mitt liv

är ett brev till dej

skrivet med osynligt bläck ..."

Sågsandsborna av Mats Hellspong

Sågsandsborna av Mats Hellspong

Sköna konster förlag, 2023

Formgivning: Johanna Broman Åkesson


Sågsandsborna är en berättelse över livet i ett sommarstugeområde på östra sidan av Hemsön, en ö i Bottenhavet utanför Ångermanälvens utlopp. Sågsand har fått sitt namn efter en såg som anlades i Utanöbäcken under 1800-talet. Här var i stort sett jungfrulig mark ännu på 1920-talet, men från 1930-talet började sommarstugor byggas på sidorna av den stora sandstranden. Mats Hellspong tillbringade sin första sommar i livet 1941 på Sågsand och har sedan dess varit sommargäst där varje år med några få undantag. Här berättar han om sina minnen från livet på Såg­sand. Han har därtill gjort ett stort antal intervjuer med vänner och grannar på Sågsand för att kunna ge en mer fullständig bild av bebyggelsens framväxt och livet på platsen under sommarmånaderna. Boken innehåller ett stort antal foton från 1930-talet och fram till 2000-talet.


Mats Hellspong är professor emeritus i etnologi.

Sverige och Hitler 1939-1945 av Kent Zetterberg

Carlsson bokförlag, 2021

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Denna bok visar hur stormakterna respekterade Sveriges neutralitet 1939–1945 och såg på den svenska staten som den starkaste i Norden med sin växande försvarsstyrka. Sverige var ingalunda något tyskt lydrike eller ett land befolkat av rasbiologer, nazister och eftergiftspolitiker. Det är en vrångbild.


Tyskland fick inget gratis av Sverige. Enligt Hitler avvisade svenskarna nazismen helt och han ansåg att Tyskland inte hade något att erbjuda Sverige och att Tyskland måste undvika ett krig ”därför att svenskarna kommer att bli våra bittraste fiender!” Sveriges läge var dock svårt, omringat av Nazityskland 1940–1944, men med en stark nationell samling försvarade man sin fred, frihet och neutralitet. Det var dessutom en viktig strategisk insats då Sverige höll emot både Nazityskland och Stalins Sovjet‑unionen och kunde hjälpa grannländer, flyktingar, judar med flera. Tyskarna visste att Sverige skulle spränga gruvorna och stoppa all handel om landet angreps. Under krigsåren förde Sverige en skicklig förhandlingspolitik, med stöd från de allierade, och pressade tillbaka Tyskland för varje år.


Att Sverige klarade sin fred 1939–45 fick långsiktigt positiva effekter för hela Norden. Sverige var en regional militär stormakt redan 1945 och utgjorde sedan en stor tyngd i den nordiska balansen mot Sovjetunionen under kalla kriget ca 1948–1990. Hela perioden 1940–1990 bildar en kontinuitet då Sverige samlat gjorde en viktig insats för den fria världen mot både Nazityskland och Sovjetunionen.


Kent Zetterberg, f. 1946, professor emeritus vid Försvarshögskolan, har främst forskat om svensk säkerhetspolitik, strategi och militärhistoria. Han är sedan 2002 ledare för forskningsprogrammet Försvaret och det kalla kriget (FoKK) som har gett ut 56 skrifter. Se även hans bok Konsten att överleva: Studier i svensk säkerhetspolitik 200 år, FoKK, 2007.
Hundra år med Solna hembygdsförening av Ann-Katrin Hatje

Solna hembygdsförening, 2021

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Detta är en jubileumsbok om en av de äldsta hembygdsföreningarna i landet, Solna hembygdsförening. 2021 har det gått hundra år sedan denna förening bildades. Boken ger en bred historik över Solna hembygdsförenings verksamhet, program och aktiviteter. Särskilt lyfts föreningens samarbete med det om­givande samhället fram. Läsaren får lära känna många färgstarka och intressanta personer och ta del av viktiga händelser i föreningens liv. Det gäller till exempel räddningen av Charlottenburgs gård, som senare blev hembygdsföreningens hemvist och ett kulturellt nav i Solna.


Boken finns till försäljning via Solna hembygdsförening.


Historia

Sven A Nilsson Forskaren och människan av Gunnar Artéus

Sverige och Hitler 1939-1945 - ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget

av Kent Zetterberg

Carlsson bokförlag, 2021

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Den sista akten - kriget på västfronten 1918 av Gunnar Artéus

Den sista akten: Kriget på västfronten 1918

av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2017

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Lokal

historia

En kyrka i tiden av Ann-Katrin Hatje

Solna församling, 2023

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Sågsandsborna av Mats Hellspong

SÅGSANDSBORNA av Mats Hellspong

Sköna konster förlag, 2023

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Hundra år med Solna hembygdsförening

av Ann-Katrin Hatje

Solna hembygdsförening, 2021

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

LYRIK

Mellan raderna av Anna-Greta Nystig Sättare

Sköna konster förlag, 2023

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Dikter till Orest

AV GUNNAR Eriksson

Sköna konster förlag, 2019

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Om natten i ett vaket nunnekloster - ABC för vuxna barn

av Johanna Broman Åkesson

Sköna konster förlag, 2015

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Sonetterna till Orfeus av Rainer Maria Rilke.

I tolkning av Gunnar Artéus.

Humana Scribo, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

WB Yeats valda dikter.

I översättning av Gunnar Artéus.

Humana Scribo, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Romanser : lyrik i urval av Gunnar Artéus

Medströms bokförlag, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

ESSÄER

Den sista akten - kriget på västfronten 1918 av Gunnar Artéus

det förflutnas magi

AV GUNNAR artéus

Sköna konster förlag, 2019

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

GLIMTAR AV MÄNNISKOLIV: ESSÄER

av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2017

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Soldater och poeter: Essäer

av Gunnar Artéus

Sköna konster förlag, 2016

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Det vackraste seklet: En kärleksförklaring till Europas 1700-tal

av Gunnar Artéus

Humana Scribo, 2015

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

När poeter blir gamla. Essäer

av Gunnar Artéus.

Humana Scribo, 2014.

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Intressanta "mindre" poeter. Essäer

av Gunnar Artéus.

Humana Scribo, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

MUSIKVETENSKAP, SPRÅK m.m.

MUSIK och LITTERATUR

Med Gårdagens dörr på glänt - Povel Ramel och melodins epok av Johanna Broman Åkesson.

Sköna konster förlag, 2014

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

tolkning

Forskningsmetoder i tolkning, En praktisk handledning

av Jemina Napier och Sandra Hale

i översättning av Ingrid Almqvist

Sköna konster förlag, 2020

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

DEN TVÅPARTISKA TOLKEN:

LÄROBOK I TOLKNING

av Hanne Skaaden

Översättning:

Ingrid Almqvist

Sköna konster förlag, 2017

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

VETENSKAPSMÄN

Sven A Nilsson Forskaren och människan av Gunnar Artéus

SVen A Nilsson; forskaren och människan

av Gunnar ARtéus

Sköna konster förlag, 2018

Formgivning:

Johanna Broman Åkesson

Kontakt


Illustration av en mygga av Johanna Broman Åkesson
Illustration från Om natten i ett vaket nunnekloster - ABC för vuxna barn av Johanna Broman Åkesson